Przedsiębiorcy znów walczą z problemem paragonów fiskalnych

Od przyszłego roku handlowcy będą musieli przechowywać kopie paragonów fiskalnych przez pięć lat. Przedsiębiorcom ta sytuacja wydaje się absurdalna. – Proponujemy wprowadzenie jako zasady 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy na nośniku papierowym, potwierdzającym dokonanie sprzedaży – argumentuje w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej ekspert ZRP, Elżbieta Lutow.

– Mając na uwadze, że w grudniu 2011 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego skracającego z 5 do 2 lat czas przechowywania paragonów fiskalnych, proponujemy wprowadzenie jako zasady 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy na nośniku papierowym, potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Uzasadnieniem dla wniosku o skrócenie archiwizacji paragonów fiskalnych są przede wszystkim uwarunkowania towarzyszące stosowaniu kas, kiedy to kopie paragonów w przeciętnych warunkach przechowywania pozostają czytelne. – wyjaśnia Elżbieta Lutow. – Dodatkowym argumentem dla tego wniosku jest to, że problem archiwizacji w zasadzie dotyczy wyłącznie paragonów fiskalnych dokumentujących indywidualną transakcję – dobowe raporty pozostają w pamięci kasy i zawsze jest możliwość ponownego ich wydrukowania z raportem miesięcznym – dodaje ekspert ZRP.

Czy jakieś jeszcze zmiany mogą mieć związek ze stosowaniem paragonów –zapytała dziennikarka Gazety Prawnej?

-Nie, ale tutaj akurat chcielibyśmy wykorzystać miesięczne raporty fiskalne do uproszczeń w ewidencji podatkowej. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas są zobowiązani dokonywać zapisów w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dobowych raportów fiskalnych albo na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Jest to niepotrzebny obowiązek nakazujący podatnikom przenoszenie dziennych zestawień sprzedaży z dobowych raportów fiskalnych, zamiast dokonania jednego wpisu do ewidencji podatkowej na podstawie miesięcznego raportu fiskalnego. Spełnia on wymogi ustalone dla miesięcznego zestawienia i raportów dobowych. Jeśli w trakcie miesiąca pojawiają się korekty sprzedaży, które np. w firmach usługowych są sporadyczne, można je uwzględnić jednym dowodem na koniec miesiąca. Zwracamy uwagę, że szczegółowe dane o sprzedaży znajdują się w pamięci kasy fiskalnej i w każdym momencie możliwe jest skonfrontowanie zapisów w ewidencji księgowej z zapisami kasy fiskalnej.

Więcej: gazetaprawna.pl
09.02.2011
LINK