Przedsiębiorcy zaniepokojeni podwyżką VAT

W związku z przyjętymi przez rząd założeniami podwyższenia stawek podatku VAT oraz wysokości składki rentowej Związek Rzemiosła Polskiego, w liście do premiera Donalda Tuska, wyraził sprzeciw wobec takich rozwiązań.

Polska w porównaniu do innych państw UE, już w tej chwili, ma wysoką stawkę VAT. Proponowana podwyżka nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen, a w konsekwencji do spadku konsumpcji. Następstwem tych procesów będzie zmniejszenie dochodów przedsiębiorstw oraz zahamowanie wzrostu gospodarczego i PKB. Jednoczesna podwyżka składki rentowej spowoduje wzrost i tak już wysokich kosztów funkcjonowania firm.
 
W opinii Związku Rzemiosła Polskiego, a także wielu czołowych polskich ekonomistów, zmniejszenie deficytu budżetowego można osiągnąć poprzez inne działania, jak na przykład ograniczanie wydatków publicznych, które nie spowodują tak negatywnych konsekwencji dla gospodarki.

Podobne stanowisko wyraził Kongres Przedsiębiorczości, będący platformą współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce.

Szczegółowe informacje w załączniku