Przedsiębiorców czekają zmiany w przepisach podatkowych

Przedsiębiorców od nowego roku czekają zmiany w podatkach. A wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Najważniejsze zmiany mają ograniczyć zatory płatnicze poprzez nie zaliczanie do kosztów tych wydatków, których podatnik faktycznie nie poniósł. Służyć temu ma tzw metoda kasowa rozliczeń po stronie nabywcy w podatkach dochodowych oraz ulgi na złe długi w VT.

Co nowego w podatkach dochodowych PIT i CIT?
Od stycznia 2013 roku wprowadzony będzie obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, w przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Po tym terminie korekta obowiązuje, kiedy płatność ustalono na 60 dni lub krócej. Jeżeli termin płatności określony na fakturze bądź innym dokumencie będzie dłuższy niż 60 dni zmniejszenia kosztów należy dokonać z upływem 90 dni od daty zaliczenia faktury do kosztów. W przypadku, gdy zobowiązania zostaną opłacone częściowo, podatnicy będą proporcjonalnie wyłączać z kosztów podatkowych odpowiednie koszty.

Podatek VAT

Do 150 dni, a nie jak było do 180 podatnik będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny od nieuregulowanej należności. Warunkiem dokonania tej korekty będzie zawiadomienie urzędu skarbowego o wysokości tej korekty i danych dłużnika. Jednocześnie dłużnik zobowiązany będzie do dokonania korekty podatku naliczonego.

Więcej w załączniku