Zapytanie ofertowe – ogłoszenia prasowe

Związek Rzemiosła Polskiego  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych w ramach projektu partnerskiego  „Innowacje – to proste!”.

Oferta powinna obejmować publikację ogłoszeń rekrutacyjnych w lokalnej prasie wszystkich województw (2 ogłoszenia w każdym województwie). Razem opublikowanych zostanie 32 ogłoszenia w terminie od 23.01 do 30.03.2013 roku.

Projekt  współfinansowany  jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku