Przedsiębiorco, Twoja opinia jest ważna!

Działający przy PARP ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network już od pięciu lat organizuje seminaria informacyjne z cyklu „Europejskie przedsiębiorstwo”. Ich celem jest dostarczanie aktualnej wiedzy na temat polityk i programów unijnych oraz możliwości finansowania. Szkolenia z zakresu rynków zagranicznych mają zwiększyć zdolność przedsiębiorców do prowadzenia działalności międzynarodowej oraz innowacyjnej.
Aby lepiej spełniać postawione cele oraz przygotować ofertę seminariów odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców z sektora MSP, ośrodek chce poznać opinie i oczekiwania przedsiębiorców względem organizowanych przez nas spotkań.

Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat naszych seminariów, sugestiami dotyczącymi tematyki przyszłych spotkań, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza znajdującego się poniżej.
W najbliższym czasie ma powstać plan seminariów na przyszły rok, i opinie przedsiębiorców będą w tym bardzo pomocne.
Więcej: LINK