Przedłużony termin składania wniosków w „Grantach na dizajn”

19 grudnia br. został przedłużony termin naboru wniosków w ramach Pilotażu “Granty na dizajn”, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 18 stycznia 2018 r.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Więcej: LINK