PRportal.pl: Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

„Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To przełom w relacjach Sejm – przedsiębiorcy i Sejm – społeczeństwo. Dzięki pracy Komisji i jej otwarciu wyzwolono ogromną energię i przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić z oczywistymi absurdami i barierami. Teraz liczymy, że Sejm RP nie zmarnuje tego kapitału” – czytamy na Portalu PRportal.pl.

„Prawo w Polsce jest niedobre: chaotyczne, niestałe, z nadmiarem szczegółowych regulacji. Dotyczy to także przepisów dotyczących gospodarki. Przedsiębiorcy zwrócili rządzącym na to uwagę w trakcie I Kongresu Pracodawców w styczniu tego roku. W postulatach Kongresu ta kwestia zajmuje szczególne miejsce”.

„Komisja nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Jej prace raz jeszcze pokazują jednak, że bez zmiany systemu stanowienia prawa, bez rzetelnej oceny skutków regulacji, bez uczciwych konsultacji społecznych i środowiskowych – nie będzie rzeczywistego postępu w tej dziedzinie. Dlatego zmiana systemu stanowienia prawa powinna być priorytetem rządu, Sejmu i Kongresu Przedsiębiorczości”.

PRportal.pl

02.10.2008