Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To przełom w relacjach Sejm – przedsiębiorcy i Sejm – społeczeństwo. Dzięki pracy Komisji i jej otwarciu wyzwolono ogromną energię i przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić z oczywistymi absurdami i barierami. Teraz liczymy, że Sejm RP nie zmarnuje tego kapitału.

Komisja nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Jej prace raz jeszcze pokazują jednak, że bez zmiany systemu stanowienia prawa, bez rzetelnej oceny skutków regulacji, bez uczciwych konsultacji społecznych i środowiskowych – nie będzie rzeczywistego postępu w tej dziedzinie. Dlatego zmiana systemu stanowienia prawa powinna być priorytetem rządu, Sejmu i Kongresu Przedsiębiorczości.

Niezależnie od wartości merytorycznej projektów przygotowanych przez Komisję Przyjazne Państwo, Kongres Przedsiębiorczości docenia sposób jej podejścia do zadań. Dziesiątki organizacji zaangażowanych w poszukiwanie lepszych rozwiązań legislacyjnych, kilkadziesiąt tysięcy propozycji od obywateli, otwartość w przyjmowaniu pomysłów płynących z zewnątrz – to jest wartość sama w sobie. Sejm jest dla obywateli, a nie obywatele dla Sejmu – takie przesłanie płynie z klimatu i sposobu prac Komisji.

Pełna treść stanowiska w załączniku