Propozycje Zwiazku Rzemiosła Polskiego do ustawy Prawo o ruchu drogowym

W związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw -  w celu ograniczenia szarej strefy na rynku napraw powypadkowych objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez poprawę stanu technicznego pojazdów powypadkowych, Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił propozycje wprowadzenia  rozwiązań legislacyjnych w art. 81 ust.11 pkt 5) nowelizowanej ustawy.

– Proponujemy uwzględnienie w  zmienianym art. 81 ust.11, pkt 5) ww. ustawy dotyczącym dodatkowych badań technicznych pojazdów  -  warunku, że dotyczą one sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu nie udokumentuje naprawy pojazdu fakturą – czytamy w opinii ZRP przesłanej do  podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzego Szmita.
Więcej: LINK