Obniżony wiek emerytalny tematem Debaty trójstronnej w TVP Info

3 grudnia (sobota) o godzinie 13.30 rozpocznie się debata z udziałem przeds6tawicieli rządu i partnerów społecznych. Tematem dyskusji będzie uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca wiek emerytalny w powiązaniu z przeglądem systemu emerytalnego, który organizacje pracodawców i pracowników otrzymały do zaopiniowania. Dokument będzie też przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 29 listopada 2016 r.

 Uczestnicy debaty rozmawiać będą o konsekwencjach obniżenia wieku emerytalnego, czynnikach zdrowotnych i demograficznych, zasadach pracy na emeryturze, finansowaniu FUS, jego długu, dotacjach z budżetu, wpływie ranku pracy i zasadach oskładkowania. 

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentować będzie B.Nowak-Turowiecka, ekspert ds. zagadnień emerytalnych.