Projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Dokument: Projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 

Opinie o dokumencie prosimy przekazywać do 11 lipca 2022 r. na adres mailowy daria.sowa@mfipr.gov.pl.

Dodatkowe uwagi szczegółowe lub spostrzeżenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag