Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dziś ONZ obchodzi Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiło uczcić ten dzień, aby podnieść świadomość społeczną na temat swojego wkładu w zrównoważony rozwój i gospodarkę światową.

Z tej okazji Prezydent SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie) Pan Salminen i Sekretarz Generalna Pani Willems napisali opinię na temat roli mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce i kształtowaniu polityki wobec MŚP.

Oryginalne oświadczenie oraz robocze tłumaczenie znajda Państwo pod linkami:

Kształtowanie globalnej polityki dla MŚP

Shaping global policy for SMEs