Posiedzenie Prekomitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W dniu 23 czerwca 2022 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Prekomitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Podczas posiedzenia zatwierdzono omówiono i zatwierdzono regulamin Prekomitetu, powołano dwie grupy robocze, omówiono projekt kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu nr 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, główne założenia dot. instrumentów finansowych w ramach priorytetu nr 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom” i priorytetu nr 3 „ Zazielenienie przedsiębiorstw”, a także zaprezentowano instrument Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach priorytetu nr 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom”.