Projekt Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027

Dokument: Projekt Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.

Opinie o dokumencie prosimy przekazywać do 8 lipca 2022 r. na adres mailowy anna.adamczak@mfipr.gov.pl

Dodatkowe uwagi szczegółowe lub spostrzeżenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag