Projekt Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027

Dokument: Projekt Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027

Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027.

Opinie o dokumencie prosimy przekazywać do 20 lipca 2022 r. na adres mailowy ewaluacja@mfipr.gov.pl

Dodatkowe uwagi szczegółowe lub spostrzeżenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag do projektu Wytycznych do ewaluacji 2021-2027