Projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027

Dokument: Projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027.

Opinie o dokumencie prosimy przekazywać do 7 lipca 2022 r. na adres mailowy mateusz.wrobel@mfipr.gov.pl.

Dodatkowe uwagi szczegółowe lub spostrzeżenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.

Załącznik: Formularz zgłaszania uwag