Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu LIFE CET Call 2022

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że rozpoczęto nabór wniosków do Programu dla Środowiska i Działania na Rzecz Klimatu (LIFE CET Call 2022). Budżet programu wynosi prawie 100 mln EUR na finansowanie pomysłów na projekty ułatwiające przejście na czystą energię w gospodarce UE. Wysokość dofinansowania wynosi 95% wartości projektu.

Dla małych firm szczególnie ważny jest komponent programu LIFE-2022-CET-BIZNES, w ramach, którego Wnioskodawcy mogą odnieść się do jednego z następujących dwóch zakresów:

Zakres A: Wspieranie ekosystemu korzystnych audytów energetycznych

Zakres ten ma na celu wspieranie ekosystemu audytów energetycznych w celu wspierania wdrażania przez firmy efektywnych kosztowo środków zalecanych przez audyty energetyczne. Propozycje powinny dotyczyć albo zintegrowanych usług wsparcia dostosowanych do każdego uczestniczącego przedsiębiorstwa w celu wdrożenia środków określonych w audycie energetycznym, albo działań mających na celu poprawę krajowych i europejskich ram prawnych dotyczących audytów energetycznych.

Zakres B: Uwolnienie potencjału efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na poziomie łańcucha wartości

Ogólnym celem tego zakresu jest wspieranie tworzenia podejścia opartego na współpracy między firmami działającymi w tym samym łańcuchu wartości, aby ułatwić wprowadzanie środków efektywności energetycznej i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej do ich działalności biznesowej. We wnioskach należy opracować strategie współpracy z przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym w celu promowania korzyści płynących z podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie

Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Poniżej znajdziecie Państwo linki ze szczegółowymi informacjami:

Dostępne są również nagrania sesji informacyjnych: tutaj