Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie informacji o żywności

16 czerwca 2010 roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą prawa europejskiego z zakresu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Komisja Europejska zaproponowała projekt jednego dokumentu, tj. rozporządzenia (KOM(2008)40), zamiast dwóch obecnie obowiązujących dyrektyw, celem skonsolidowania oraz uaktualnienia dwóch obszarów prawodawstwa: ogólnego etykietowania żywności oraz oznaczania wartości odżywczej, objętych odpowiednio dyrektywami 2000/13/WE i 90/496/EWG. Rozporządzenie (w przeciwieństwie do dyrektyw) nie wymaga implementacji do prawa krajowego – obowiązuje w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich z chwilą wejścia w życie.

Z punktu widzenia branży spożywczej, kluczowe znaczenie mają zmiany odnoszące się do informacji żywieniowej na opakowaniach, dotyczącej wartości energetycznej produktu, wartości odżywczej oraz wykazu składników. Uznano m.in., że zgodnie z „polityką redukcji soli w diecie konsumentów” słusznym będzie używanie terminu „sól” w informacji żywieniowej na opakowaniach, zamiast terminu „chlorek sodu”, gdyż jest to termin mało przyjazny i niezrozumiały dla konsumenta.

Uznano również, że nie ma potrzeby nakładania na producentów żywności i sprzedawców obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej dla produktów mających status żywności nieprzetworzonej. Wszystkie rodzaje żywności, które będą zwolnione z przedstawiania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, wymienione będą w załączniku IV rozporządzenia.

Zaproponowano także naniesienie obowiązku zamieszczania słowa „nano” na opakowaniach wszystkich produktów, które zawierają nanomateriały oraz uwzględnianie w informacji o dziennym zapotrzebowaniu (RDA) na minerały i witaminy takich substancji jak: chlorek (800mg), fluorek (3,5mg) oraz jod (150 μg).

Pomimo wprowadzenia wielu istotnych zmian do projektu rozporządzenia, Komisja Europejska nie zakończyła dyskusji oraz prac nad dokumentem i ma zamiar wydać swoją opinię w danej sprawie w nadchodzących miesiącach. Komisja ma prawo przed drugim czytaniem projektu w Parlamencie Europejskim, zaproponować jeszcze jedną – zrewidowaną – wersję rozporządzenia. A zatem dokument może ulec jeszcze zmianom.

Bazowy tekst projektu rozporządzenia: LINK