Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie informacji o żywności

16 czerwca 2010 roku Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą prawa europejskiego z zakresu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Komisja Europejska zaproponowała projekt jednego dokumentu, tj. rozporządzenia (KOM(2008)40), zamiast dwóch obecnie obowiązujących dyrektyw, celem skonsolidowania oraz uaktualnienia dwóch obszarów prawodawstwa: ogólnego etykietowania żywności oraz oznaczania wartości odżywczej, objętych odpowiednio dyrektywami 2000/13/WE i 90/496/EWG.

Z punktu widzenia branży spożywczej, kluczowe znaczenie mają zmiany odnoszące się do informacji żywieniowej na opakowaniach, dotyczącej wartości energetycznej produktu, wartości odżywczej oraz wykazu składników.

Więcej informacji: LINK