Program Wiedza Edukacja Rozwój. Harmonogram naboru wniosków

W 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, PARP planuje ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjnetów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach.
Więcej: LINK