Program szkoleniowo-doradczy „Firmy rodzinne”

Jeśli zatrudniasz co najmniej 2 osoby z rodziny, jesteś właścicielem firmy bądź twoja rodzina ma w niej udziały, masz istotny wpływ na zarządzanie to znaczy, że prowadzisz firmę rodzinną!

Celem pilotażowego programu szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych jest rozwój firm rodzinnych.

Udział w Programie będzie przywilejem pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych małych i średnich firm rodzinnych zainteresowanych wypracowaniem długofalowych programów rozwoju, uwzględniających specyfikę firmy rodzinnej. W programie będzie mogło uczestniczyć od dwóch do sześciu kluczowych osób z każdej firmy (właścicieli, menedżerów), zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności ważnych w nowoczesnym zarządzaniu. Jednym z istotnych elementów projektu będzie tworzenie środowiska firm rodzinnych nastawionych na wzajemne wsparcie, wymianę wiedzy, podejmowanie różnych wspólnych działań.
Zapraszamy właścicieli i pracowników firm, którzy przykładają dużą wagę do wartości (etyka biznesu), stałego podnoszenia jakości pracy (organizacja ucząca się), konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (zwłaszcza tych, które wynikają z faktu kierowania firmą w oparciu o zasoby rodziny).

Program realizowany jest przez profesjonalnych konsultantów, trenerów i ekspertów. Uczestnicy będą mieli daleko idący wpływ na program a znaczna część zajęć prowadzona będzie w formie warsztatów, w których trenerzy dostosowują tematy i metody do potrzeb uczestników. Wykłady, seminaria i spotkania tematyczne dotyczyć będą zagadnień, które uczestnicy uznają za ważne.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się w już maju 2010 roku. Wykorzystaj swoją szansę i weź udział w programie. Poznaj siłę swojej rodziny i firmy.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu www.firmyrodzinne.eu lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 0-22 622 05 38.