Program COSME wesprze przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki podejmując uchwałę o ustanowieniu  programu wieloletniego pn. „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”, przyjętą przez Radę Ministrów  Przyjęta uchwała ma zapewnić polskim przedsiębiorcom udział w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej. Program COSME jest nową ofertą Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). – podaje na swojej stronie resort gospodarki.

 

Główne elementy COSME to: instrumenty finansowe gwarancyjne i kapitałowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60 proc. środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane, bezpłatne usługi dla przedsiębiorców. Prowadzone będą również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji przedsiębiorczości.
Planowany budżet programu to 2,3 mld euro. Rządowy program będzie realizowany w latach 2015-2021.
Więcej: LINK