Program Bezpieczna Praca i Środowisko 2021

Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla pracowników firm i instytucji pod hasłem „Bezpieczna Praca i Środowisko 2021”.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy oraz stażu. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami po zakończeniu kursu.

Kursy są nieodpłatne.

Więcej informacji tutaj: Bezpieczna Praca i Środowisko – informacje – wersja rozszerzona

Informacje dostępne są również na:

www.bezpieczna-praca.pl  oraz www.facebook.com/bezpiecznapracaisrodowisko