IV Konferencja Naukowa o Rzemiośle: Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

11 czerwca odbyła online „IV Konferencja Naukowa o Rzemiośle: Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”.  Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat aspektów funkcjonowania rzemiosła zarówno w czasach obecnych, jak i historycznych w Polsce i w innych krajach.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Prof. Jan Klimek – wiceprezes ZRP (Szkoła Główna Handlowa), Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu oraz Pan Norbert Pruszanowski – dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji ZRP. Pan Prof. Jan Klimek wygłosił referat na temat etycznego wymiaru prowadzenia działalności rzemieślniczej, natomiast Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz omówiła temat „Polski Inkubator Rzemiosła szansą na wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła”.

Organizatorami wydarzenia byli Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, patronem medialnym wydarzenia było Radio Opole.