Priorytety MŚP w zakresie europejskich inicjatyw społecznych

„MŚP mają cztery główne priorytety dla Planu Działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych: 1) zapewnienie możliwości zatrudnienia poprzez 2) podnoszenie i zmianę kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, 3) odpowiednią ochronę socjalną dla osób samozatrudnionych oraz 4) zwiększenie zdolności krajowych partnerów społecznych do skutecznego udziału w europejskim i krajowym dialogu społecznym” – stwierdziła Sekretarz Generalna SMEunited Véronique Willems na spotkaniu z europejskimi partnerami społecznymi, ministrem Hubertusem Heilem i komisarzem Schmitem przed Radą EPSCO. Wymienili oni poglądy na temat obecnych i przyszłych inicjatyw w dziedzinie spraw społecznych.

W odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej pani Willems przypomniała, że „dyrektywa nie jest odpowiednim instrumentem prawnym do rozwiązania tego problemu, ponieważ narusza autonomię partnerów społecznych. Najlepszym podejściem jest zalecenie”.

Dyskutując o przyszłości pracy, pani Willems podkreśliła potrzebę poszanowania różnorodności platform i pracowników platform. „SMEunited reprezentuje krajowych członków, którzy zrzeszają samozatrudnionych. Krajowe prawo pracy nie powinno mieć do nich zastosowania” – podkreśliła. „Z naszej perspektywy, głównym problemem do rozwiązania w gospodarce platformowej jest zjawisko fikcyjnych samozatrudnionych, powodujące nieuczciwą konkurencję” kontynuowała. „Co więcej, samozatrudnieni powinni korzystać z podstawowej ochrony socjalnej. Zalecenie Rady z 2019 r. w sprawie dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników i osób samozatrudnionych powinno być w pełni wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie”. „Dodatkowo uczciwe warunki muszą być zagwarantowane w relacjach B-2-B, również w relacjach między platformami a ich dostawcami usług” – podsumowała.

Źródło: smeunited.eu