Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 14/06/2021

Priorytety MŚP w zakresie europejskich inicjatyw społecznych

"MŚP mają cztery główne priorytety dla Planu Działania w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych: 1) zapewnienie możliwości zatrudnienia poprzez 2) podnoszenie i zmianę kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, 3) odpowiednią ochronę socjalną dla osób samozatrudnionych oraz 4) zwiększenie zdolności krajowych partnerów społecznych do skutecznego udziału w europejskim i krajowym dialogu społecznym" - stwierdziła Sekretarz Generalna SMEunited Véronique Willems na spotkaniu z europejskimi partnerami społecznymi, ministrem Hubertusem Heilem i komisarzem Schmitem przed Radą EPSCO. Wymienili oni poglądy na temat obecnych i przyszłych inicjatyw w dziedzinie spraw społecznych.

W odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie odpowiedniej płacy minimalnej pani Willems przypomniała, że "dyrektywa nie jest odpowiednim instrumentem prawnym do rozwiązania tego problemu, ponieważ narusza autonomię partnerów społecznych. Najlepszym podejściem jest zalecenie".

Dyskutując o przyszłości pracy, pani Willems podkreśliła potrzebę poszanowania różnorodności platform i pracowników platform. "SMEunited reprezentuje krajowych członków, którzy zrzeszają samozatrudnionych. Krajowe prawo pracy nie powinno mieć do nich zastosowania" - podkreśliła. "Z naszej perspektywy, głównym problemem do rozwiązania w gospodarce platformowej jest zjawisko fikcyjnych samozatrudnionych, powodujące nieuczciwą konkurencję" kontynuowała. "Co więcej, samozatrudnieni powinni korzystać z podstawowej ochrony socjalnej. Zalecenie Rady z 2019 r. w sprawie dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników i osób samozatrudnionych powinno być w pełni wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie". "Dodatkowo uczciwe warunki muszą być zagwarantowane w relacjach B-2-B, również w relacjach między platformami a ich dostawcami usług" - podsumowała.

Źródło: smeunited.eu

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018