Nowy raport Europejskiego Komitetu Regionów

Europejski Komitet Regionów opublikował raport „Zastosowanie zasad partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania w programowaniu polityki spójności na lata 2021-2027”.  W badaniu stwierdza się, że doświadczenia nie wskazują na duży postęp w stosowaniu kluczowych elementów partnerstwa. Raport uwzględnia również różne zalecenia SMEunited, na przykład wzmocnienie Europejskiego Kodeksu Postępowania w zakresie partnerstwa.

Dokument do pobrania TUTAJ