Priorytety MŚP na wybory europejskie 2024

Przedstawiciele MŚP z całej Europy uzgodnili swoje priorytety na wybory europejskie w 2024 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego SMEunited w Sztokholmie, które odbyło się 9 czerwca 2023 r. Instytucje europejskie muszą wziąć pod uwagę specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw, aby pozwolić im napędzać zieloną i cyfrową transformację, twierdzą członkowie SMEunited.

Członkowie SMEunited przedstawili następujące priorytety polityczne umożliwiające MŚP kierowanie transformacją:

  1. MŚP rozwijają się w przedsiębiorczych ramach regulacyjnych
  2. MŚP proszą o zapewnienie konkurencyjności
  3. MŚP poszukują wykwalifikowanych pracowników
  4. MŚP wymagają dostępu do zasobów
  5. MŚP muszą być w stanie finansować innowacje i inwestycje
  6. MŚP potrzebują sprawiedliwego dostępu do rynków
  7. MŚP chcą stabilnego otoczenia gospodarczego

Skuteczna polityka UE na rzecz rzemiosła i MŚP wymaga kompleksowego podejścia, które w pełni uwzględnia wszystkie aspekty polityki i szczególny wpływ przepisów na MŚP. Polityka ta powinna dotyczyć wszystkich MŚP i szanować ich różnorodność pod względem wielkości i cech (rzemiosło, mikro, małe, samozatrudnienie, wolne zawody itp.). Polityka ta powinna również obejmować cały „cykl życia” MŚP, od utworzenia, rozwoju do transferu lub drugiej szansy.
Decydenci oraz administracja publiczna powinni promować środowisko przyjazne przedsiębiorczości i biznesowi. Administracja powinna być zorientowana na usługi i wykorzystywać narzędzia cyfrowe, aby uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty procedur.

MŚP są gotowe do napędzania transformacji. Pozwólmy im na to!

Rzemiosło i MŚP: siła napędowa przemian

Unia Europejska powstała w celu zachowania pokoju i demokracji w Europie. Postęp gospodarczy i społeczny jest osiągany poprzez wspólne działania eliminujące bariery między krajami, z zasadniczym celem ciągłej poprawy warunków życia i pracy obywateli państw członkowskich, wzmocnienia jedności ich gospodarek i zapewnienia ich harmonijnego rozwoju poprzez zmniejszenie różnic istniejących między różnymi regionami.

Ten podstawowy cel Unii Europejskiej będzie mógł zostać osiągnięty dzięki wysiłkom 22,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Małe firmy w regionach wiejskich i metropolitalnych zaspokajają codzienne potrzeby obywateli, zapewniając zatrudnienie i spójność społeczną. Właściciele-menedżerowie są zainteresowani długoterminowym rozwojem swojej firmy i lokalnej gospodarki, a nie krótkoterminowymi zyskami i zwiększaniem obrotów. Rzemiosło i MŚP zawsze były motorem napędowym zrównoważonych zmian i zachowania dziedzictwa, wartości i specjalistycznej wiedzy.

Aby MŚP mogły z powodzeniem odgrywać swoją rolę, decydenci polityczni w instytucjach europejskich (Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska) muszą wziąć pod uwagę ich specyfikę. Zdecydowana większość firm w Europie – 93% – zatrudnia mniej niż 10 pracowników. W tych mikroprzedsiębiorstwach właściciel-menedżer pracuje ramię w ramię ze swoimi pracownikami, dostarczając klientom wysokiej jakości produkty i usługi. Ponadto przedsiębiorca zarządza również firmą, jest na bieżąco z nowymi przepisami i zmianami biznesowymi, wdraża je w firmie i zajmuje się zadaniami administracyjnymi. Odbywa się to zazwyczaj wieczorami i w weekendy.

Ostatnie lata były wymagające dla nas wszystkich, a w szczególności dla MŚP. Pandemia spowodowała najgłębszą recesję w Europie od czasów drugiej wojny światowej. Wojna z Ukrainą, związane z nią sankcje i kryzys energetyczny zaszkodziły całemu społeczeństwu podczas wychodzenia z kryzysu zdrowotnego. Środki wsparcia pozwoliły firmom i gospodarstwom domowym przezwyciężyć oba kryzysy. Niemniej jednak wiązało się to z kosztami w postaci wysokiej inflacji, zadłużonych firm i wysokiego poziomu długu publicznego. W tym samym czasie Unia Europejska wprowadziła ambitne ramy prawne, które mają napędzać transformację cyfrową i ekologiczną. Te zmiany regulacyjne generują znaczne wymagania związane z dostosowaniem, zwłaszcza dla MŚP.

Zbliża się nowy mandat legislacyjny na lata 2024-2029. Unia Europejska pozostaje w stanie niepokoju. Zmiany geopolityczne, kryzys klimatyczny i zmiany demograficzne osłabiają konkurencyjność i odporność gospodarki UE. Wspólne sprostanie tym wyzwaniom będzie miało decydujące znaczenie dla dobrobytu naszych obywateli, stabilności naszego społeczeństwa i naszych systemów demokratycznych.

Europa nie może kupić swojej konkurencyjności, trzeba ją zbudować. Przedsiębiorcy są tymi, którzy ją budują!

Źródło: SMEunited.eu