Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

5 czerwca 2023 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Podczas posiedzenia zaprezentowano rolę Rzecznika Funduszy Europejskich i jego plany działalności, omówiono i przyjęto uchwałę ws. planu ewaluacji programu oraz przedstawiono Strategię Komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027. Ożywioną dyskusję wzbudziła rola Rzecznika Funduszy Europejskich i realnych możliwości tej instytucji na rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez beneficjentów. Przedstawiciel ZRP zwrócił uwagę, że wydział Rzecznik Funduszy Europejskich nie posiada, przynajmniej na część etatu, stanowiska radcy prawnego bez wsparcia, którego nie jest w stanie obiektywnie odnieść się do szeregu zgłaszanych przez beneficjentów projektów problemów.