Prezydent RP podpisał zmianę ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

19 lipca br. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Prezydent  Andrzej Duda dokonał uroczystego podpisania ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

Uroczystość odbyła się z udziałem Pani Minister Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , Przewodniczącej RDS, Pana Ministra Stanisława Szweda, Prezydium RDS, Ministrów i Doradców Kancelarii Prezydenta RP.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował  Pan Janusz Piątek  Zastępca  Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

ZRP ma znaczący wkład  w podpisanie umowy poprzez  swoje aktywne działania zmierzające do  uzyskania  prawa, jako pełnoprawny  przedstawiciel  Rady Dialogu Społecznego do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów.  Strony reprezentowane w radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, warunków rozwoju społeczno-gospodarczego zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Link:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1074,ta-ustawa-to-wewnetrzny-konsensus-rady-dialogu-spolecznego.html