Stanowisko ZRP w sprawie obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą

Przedstawiamy stanowisko w związku z trwającymi pracami nad rządowym projektem ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, podpisane przez Pana Janusza Klimka Zastępcę Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Rządowy projekt obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę ma na celu  umożliwienie przedsiębiorcom uzyskującym niewielkie przychody z działalności, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, których wysokość uzależniona będzie od osiąganego przychodu. Zdaniem Autorów projektu ustawy, proponowane rozwiązanie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości, jednocześnie będzie realizowało  konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej,  poprzez zmniejszenie obciążeń daninami publicznymi przedsiębiorców o niskich przychodach.

Związek Rzemiosła Polskiego nie podziela  opinii  Autorów projektu. Już na etapie planowania tego rozwiązania zwracaliśmy uwagę na jego poważne wady, które często w sposób nieuzasadniony zróżnicują obciążenia opłatami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców znajdujących się  w bardzo podobnej sytuacji finansowej.

Link : stanowisko ZRP w sprawie małego zus-u