Podzielona płatność  –  co trzeba wiedzieć

Nie ma konieczności zgłaszania kontrahentowi rachunku VAT. Takie objaśnienia opublikowało Ministerstwo Finansów dotyczące przepisów obowiązujących od 1 lipca br. o podzielonej płatności. System ten polega na podziale kwoty z faktury na dwie części. Kwota VAT przelewana jest na specjalne konto, zaś kwota netto na zwykły rachunek. Specjalne konto posiadają wszyscy podatnicy VAT od 1 lipca, którzy posiadają rachunki imienne w SKOK lub rachunki rozliczeniowe otwarte dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma potrzeby podawania numeru rachunku kontrahentom,  ani zgłaszania właściwemu urzędowi skarbowemu. Nowe zasady rozliczania nie oznaczają, że firmy muszą je obowiązkowo stosować do wszystkich przeprowadzanych transakcji. Podzielona płatność nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych, a zapłata musi być powiązana z określoną fakturą.

Link:

http://www.rp.pl/VAT/307189979-Split-payment-rachunku-VAT-nie-trzeba-zglaszac-kontrahentowi.html