Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju, która ma być gremium doradczym prezydenta RP powołana została na początku stycznia br. Przedstawicielem organizacji pracodawców w Radzie jest prezes Związku rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. W skład organu wchodzą 44 osoby: eksperci z różnych dziedzin (m.in. ekonomii, socjologii, demografii, finansów publicznych, gospodarki przestrzennej, integracji europejskiej), szefowie głównych związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Zaproszenie przyjęli także reprezentanci wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
 
W dniu 7 stycznia 2010 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu licznych posiedzeń, podczas których uczestnicy podejmą próbę opracowania optymalnych rozwiązań dla Polski w sprawach kluczowych. Będą dyskutować m.in.: o modernizacji kraju, problemach rozwojowych, finansach publicznych. Podczas pierwszego spotkania rozmawiano o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce i o zmianach demograficznych w polskim społeczeństwie. Posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

O powołaniu Narodowej Rady Rozwoju poinformował Prezydent Lech Kaczyński pod koniec marca ubiegłego roku po zakończeniu szczytu społecznego poświęconemu głównie walce z bezrobociem. „Będzie ona miejscem budowania koncepcji, bankiem pomysłów, miejscem dialogu między osobami, które reprezentują różne środowiska, mające różne punkty widzenia.” – powiedział Prezydent Kaczyński.

Zaproszenie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w załączniku.