Prezydent podpisał zmianę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2019 r.  Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r.. z obowiązywaniem od 1 września 2016 r. i pierwotnie miały mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia.

19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające dot. polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

30 czerwca 2017 r. KE wydała decyzję uznającą, że przyjęta przez Polskę ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady państwa prawa. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Więcej: LINK