Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

13 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego do spraw rozwoju dialogu Społecznego z udziałem Ministra Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club.

 

Tematem posiedzenia był projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projektowana ustawa ma zastąpić trzy dotychczas obowiązujące ustawy: lobbingową, korupcyjną i o dostępie do informacji publicznej. Proponowane zmiany mają przyczynić się do wzmocnienia przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem.

 

Na posiedzeniu zaprezentowano drugą wersję projektu ustawy o jawności życia publicznego, która uwzględnia uwagi organizacji pozarządowych.  Poinformowano m.in. o wycofaniu zapisu dotyczącego pobierania opłaty za udostępnianie informacji publicznej, umieszczeniu definicji informacji przetworzonej oraz poszerzeniu katalogu podmiotów, które będą zobowiązane do udostępniania informacji publicznej o spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Więcej: LINK