Prezes ZRP spotkał się z szefem Klubu Poselskiego „Ruch Palikota”

W minionym tygodniu w gmachu Sejmu prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik spotkał się z przewodniczącym klubu poselskiego Januszem Palikotem. Tematem rozmowy były bariery, na jakie natrafiają w codziennym działaniu rzemieślnicy i najmniejsze firmy. Prezes ZRP zapoznał przewodniczącego ze strukturą rzemiosła, systemem organizacyjnym i liczbami obrazującymi wielkość tego sektora w polskiej gospodarce.

Rozmówcy uznali konieczność powołania w naszym kraju powszechnego samorządu gospodarczego, który byłby reprezentantem interesów pracodawców wobec rządu i samorządów terytorialnych. Obecna sytuacja rozproszenia organizacyjnego utrudnia kreowanie wspólnych propozycji tego środowiska, zwłaszcza przy naturalnym zróżnicowaniu interesów firm mikro, małych, średnich i dużych. Zdaniem prezesa ZRP inicjatywa w tej sprawie powinna należeć do rządu, zakładając, że rząd chce mieć silnego partnera gospodarczego.

Jerzy Bartnik krytycznie ocenił system kształcenia zawodowego, wskazując na narastającą od lat dominację programową przedmiotów ogólnych na rzeczywistą nauką zawodu. Mówił także o ograniczonym dostępie zwłaszcza firm mikro do środków finansowych umożliwiających rozwój działalności i malejącej podaży na usługi. Branża usług wypierana przez produkty przemysłowe o okresowej trwałości wymaga programów wsparcia.

Przewodniczący Janusz Palikot zadeklarował podnoszenie problemów środowiska w parlamencie. Zaznaczył tez, że w programie jego partii duży nacisk kładzie się właśnie na promowanie przedsiębiorczości. Natomiast prezes Jerzy Bartnik zobowiązał się przekazywać klubowi opracowania, analizy i informacje przygotowywane przez Związek rzemiosła Polskiego.