Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z PO KL

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 1 do 30 marca 2012 roku odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Więcej informacji w załączniku