Prezes ZRP Jan Gogolewski „Bydgoszczaninem Roku 2017”

Wczoraj, 21 czerwca w Domu Polskim w Bydgoszczy  miały miejsce dwa ważne wydarzenia.  Dla środowiska rzemiosła szczególnie mile została odebrana uroczystość  nadania  Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego Janowi Gogolewskiemu tytułu „Bydgoszczanina Roku 2017” przyznawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w promocji Bydgoszczy w kraju i na świecie, Prezesowi Gogolewskiemu wręczył Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Jerzy Derenda.

Drugim, ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniem, ujętym w programie uroczystości  była promocja drugiego tomu  „Encyklopedii Bydgoszczy” . O wrażenia artsytyczne uczestników Gali, z udziałem licznych włodarzy miasta zadbał Koncert „Skarby muzyki polskiej w 100.lecie odzyskania Niepodległości Polski” w wykonaniu duetu fortepianowego: Marzeny Buchwald i Joanny Derendy-Łukasik o raz sopranistki Beaty Bobińskiej.

Prezesowi Janowi Gogolewskiemu gratulujemy cennego wyróżnienia.