Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego.

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem – „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 06 czerwca 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

W terminie do 15 czerwca 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania 21.06.2018