Posiedzenie zespołu Zrównoważonego Rozwoju

19 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się pierwsze  posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, pod przewodnictwem ministra Jerzego Kwiecińskiego z udziałem przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskeigo.  Celem zespołu jest zapewnienie szerokiej dyskusji na temat istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) dla nowoczesnej, odpowiedzialnej gospodarki zmierzającej w kierunku zrównoważonego rozwoju.  W nowej formule zespół skupia różne podmioty społeczno-gospodarcze oraz administracje.

W pierwszej części  spotkania dokonano prezentacji efektów realizacji Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju i jej trzech celów szczegółowych jak m.in. Konstytucja Biznesu, Polska Strefa Inwestycji, Centrum Rozwoju MŚP, program Rodzina plus, czy Leki 75 + .

W drugiej części posiedzenia przedstawiono nowe założenia funkcjonowania Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, a także rozpoczęto dyskusję na temat powołania i organizacji grup roboczych w ramach Zespołu oraz obszarów tematycznych, które zostaną określone w przyszłości.