Prezentacja priorytetów prezydencji belgijskiej przez ambasadora królestwa Belgii Polsce Roula Derco