Prawo pracy tematem konferencji w Lyonie

W dniach 20-21 października 2011 roku w Lyonie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Prawo pracy i prawo społeczne w Europie po kryzysie”. Projekt realizowany był przez Assotiation Travail, Emploi, Europe, Societe (ASTRESS) w partnerstwie z NSZZ Solidarność.

 

Projekt prowadzony przez ASTRESS, przy udziale partnerów z Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch ma na celu prześledzenie zmian w prawie pracy i prawie socjalnym w poszczególnych krajach związanych z kryzysem gospodarczym.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.