Prawo musi odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców

– Dobre prawo musi odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców i wymogi rynku. Wymaga to skutecznej identyfikacji obszarów prawnych w których wskazane byłoby dostosowanie przepisów do rzeczywistych potrzeb – powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki Mariusz Haładyj podczas konferencji „Tworzenie prawa opartego na dowodach”. Spotkanie odbyło się 1 lipca w siedzibie resortu.

Przypomniał także, że działania prowadzone w ramach projektu „Lepsze regulacje 2015” mają na celu m.in. zwiększenie roli konsultacji społecznych oraz poprawę jakości oceny ich wpływu w procesie legislacyjnym. Podjęte działania powinny spowodować, że opracowywane rozwiązania będą odpowiadały na faktyczne potrzeby społeczne i gospodarcze. 

Wspomniał także o przygotowanych przez ministerstwo we współpracy z kancelarią rządu oraz przy wsparciu merytorycznym partnerów społecznych „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Wytyczne mają zagwarantować by przedstawiane skutki regulacji prawnych były właściwie oszacowane a tworzone prawo skonsultowane z podmiotami, na które będzie oddziaływać.
Więcej: LINK