Przepływ informacji o dochodach podatników będzie sprawniejszy

Wymiana informacji między ministerstwami finansów, pracy, sprawiedliwości oraz prokuraturą generalną będzie usprawniona. Resort finansów na potrzeby pozostałych partnerów oraz ich nadzorowanych i podległych jednostek, udostępnił 16 czerwca możliwość uzyskania informacji o dochodach podatników w drodze elektronicznej. Nowa formuła działań umożliwi pozyskiwanie informacji o wysokości dochodów podatników drogą elektroniczną.

Np. gminne ośrodki pomocy społecznej będą mogły sprawdzić wysokość dochodów podatników wnioskujących o świadczenia społeczne. Będzie to wymiana bezpośrednia, bez konieczności wydawania zaświadczeń przez urzędy skarbowe. Poszerzy ona obecny sposób wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczeń o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenia z organów realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i obsługujących fundusz alimentacyjny. Umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek  na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne.
Więcej: LINK