Praktyki dla nauczycieli zawodu

Praktyki dla nauczycieli zawodu

•Jeżeli jesteś nauczycielem lub instruktorem praktycznej nauki zawodu branży piekarniczej, cukierniczej lub gastronomicznej
•Pragniesz podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe
•Dokształcić się pod okiem perfekcyjnie przygotowanej kadry
•Chcesz dowiedzieć się o nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w zawodach cukiernik, piekarz, kucharz
•I mieć to wszystko za darmo – zgłoś swój udział w Projekcie „Czas na nas – praktyki dla nauczycieli  i instruktorów praktycznej nauki zawodu” piekarza, cukiernika oraz kucharza realizowanym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Uczestnicy wezmą udział w praktykach w innowacyjnych przedsiębiorstwach z branży piekarniczej, cukierniczej oraz w placówkach gastronomicznych pensjonat itp. znajdujących na terenie całego kraju. Będą mieli szanse na wymianę doświadczeń zawodowych z najlepszymi i doszkolenia się, dzięki czemu prowadzone później zajęcia staną się bardziej interesujące i inspirujące.
 
Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, noclegi dla osób odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania, badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW, odzież na zajęcia praktyczne, opiekuna praktyk.

Do Projektu mogą zgłaszać się nauczyciele oraz instruktorzy ze wszystkich województw.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej:
LINK