Europejskie Forum Nowych Idei

W czasie III Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbyło się 25-27 września w Sopocie eksperci dyskutowali między innymi nad małą innowacyjnością europejskiej gospodarki. W porównaniu z przedsiębiorcami z Azji, czy Stanów Zjednoczonych, firmy europejskie zgłaszają znacznie mniej patentów i mniejsze są inwestycji w sektorze innowacyjnych technologii.

Wśród państw o bardzo niskich osiągnięciach w tej dziedzinie znajduje się niestety również Polska. Zdaniem ekspertów problemem jest prawo UE, którego obciążenia i nadmierne regulacje często uniemożliwiają rozwój. – Mamy za dużo przepisów. Inna rzecz, że władze poszczególnych krajów dokładają jeszcze swoje uregulowania, które sytuację komplikują – powiedział Peter Droll, dyrektor departamentu polityki innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji w Komisji Europejskiej.

– Prawo zamówień publicznych w zasadzie uniemożliwia stosowanie zdrowego patriotyzmu ekonomicznego i wspieranie dobrych pomysłów, bo stawia za główne kryterium wyboru oferty cenę. Zwykle więc przetarg wygrywa oferent proponujący rozwiązanie najtańsze, a nie najlepsze – stwierdził wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Konieczność odciążenia przeregulowanego systemu prawnego UE, ułatwienie dostępu do patentów przedsiębiorcom, a także zwrócenie uwagi na niesprawiedliwe prawo zamówień publicznych, które winduje najwyżej kryterium ceny, to postulaty już od kilku lat prezentowane również przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Więcej: LINK