Pracownicy z szansą na szkolenia lub doradztwo

Projekt PARP adresowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa, wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Konkurs pozwoli wybrać operatorów, którym zostaną powierzone środki finansowe na realizację działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji . Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze. Skorzystają z niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z sektorów: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia, informatyka. W przypadku sektorów przemysłowych uczestnikami projektu będą mogli być również pracownicy dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczyna się 31 lipca i trwać będzie do 31 sierpnia 2018 roku. Więcej: http://power.parp.gov.pl/szkolenia-lub-doradztwo/power-szkolenia-lub-doradztwo-wynikajace-z-rekomendacji-sektorowych-rad-ds-kompetencji?_ga=2.233373403.495849532.1530609627-1608475489.1527160667