Fundusze dla firm mikro i MŚP na produkty sieciowe w Polsce Wschodniej

300 mln zł są przeznaczone dla  mikro, małych i średnich  przedsiębiorców, którzy we współpracy z innymi firmami chcą wprowadzić na rynek innowacyjny wyrób lub usługę. W III kwartale tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na dotacje w działaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w Programie Polska WschodniaWięcej: parp.gov.pl