Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka. Konferencja.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”. Celem wydarzenia było m.in. ogłoszenie polskiej wersji językowej Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej opisano ogólnie proces należytej staranności, natomiast drugą stanowią moduły dotyczące należytej staranności w określonych obszarach ryzyka, m.in.: jak: praca dzieci, molestowanie seksualne w miejscu pracy, praca przymusowa, czas pracy, BHP, związki zawodowe i negocjacje zbiorowe, płace oraz ochrona środowiska.

Więcej: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/odpowiedzialny-biznes-odpowiedzialny-rozwoj-1/