Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe. Seminarium

Odbyło się kolejne seminarium branżowe, związane ze zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego z udziałem Marzeny Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tym razem adresowane było do przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Gościem specjalnym spotkania był Karol Okrasa.

W dwudniowych debatach uczestniczyli również przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem cyklu seminarium branżowych jest wypracowanie konkretnych, korzystnych zmian w szkolnictwie zawodowym, w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W każdym spotkaniu, obok pracodawców i instytucji związanych z daną branżą, uczestniczą przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz MEN.

– Nie uda nam się tego zrobić bez wsparcia pracodawców. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – mówiła wiceminister Marzena Machałek. – Priorytetem działań MEN są zmiany w szkolnictwie branżowym, które zapewnią wykształcenie nowoczesnych kadr dla nowoczesnej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe ma w Polsce ogromny potencjał. Jego uczniowie stanowią 58% ogółu uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – podkreśliła.
Więcej: LINK