Poznać tajniki negocjacji

Już niebawem, w dniach: 20 – 22 października 2010 roku, w Jelitkowie Gdańsku odbędą się kolejne warsztaty negocjacyjne z Zadania 5 realizowanego w ramach Projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog”.

 

Szkolenie służy rozwijaniu praktycznych umiejętności w prowadzeniu negocjacji z partnerami dialogu społecznego. Poza wiedzą praktyczną uczestnicy warsztatów podzieleni na grupy będą poznawali metody i sposoby wypracowania kompromisu w sprawach spornych i kontrowersyjnych. Jest to o tyle ważne, że umiejętne prowadzenie negocjacji stanowi podstawę efektywnego dialogu na każdym jego etapie i poziomie. Szkolenie ma za zadanie wzmocnić merytorycznie ekspertów poziomu regionalnego